Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Amplifier 200W KARAOKE 2SC5200 x 4


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Amplifier 200W 2N3055 VER 4
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Amplifier 400W SP_203 @ Ver 4Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba

Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Amplifier 250W 2N3055 - MJ2955 TO_3 VER_3

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Maylaysia

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Amplifier 400W SP203 PLUS VER_3
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba