Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Master Board TDA1524Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan, Singapor

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Ampli Song Mã & Karaoke
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Amplifier 185W TDA7294 PRO VER 2
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Amplifier 2SC5200 TOSHIBALinh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba