Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Master Board TDA1524







Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan, Singapor

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Ampli Song Mã & Karaoke








Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Amplifier 185W TDA7294 PRO VER 2












Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Amplifier 2SC5200 TOSHIBA















Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba