Friday, June 16, 2017

Amplifier 200W 2N3055 VER 4
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia