Thursday, November 16, 2017

Amplifier 200W KARAOKE 2SC5200 x 4


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Friday, June 16, 2017

Amplifier 200W 2N3055 VER 4
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia

Thursday, May 11, 2017

Amplifier 400W SP_203 @ Ver 4Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba