Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Amplifier 200W KARAOKE 2SC5200 x 4


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Amplifier 200W 2N3055 VER 4
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Amplifier 400W SP_203 @ Ver 4Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba