Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Graphic Equalizer Spectrum 20 Bands


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Amplifier 250W 2SC5200 TOSHIBA


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Amplifier 250W 2N3055 - MJ2955 VER_2


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Malaysia