Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Amplifier 250W 2SC5200

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba

Giá : 690.000

>> Chưa bao gồm Biến Áp


Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Amplifier 250W 2N3055


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan