Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Amplifier 550W PA-4400 2SC5200 - 2SA1943
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Amplifier 400W SP-203 2SC5200 - 2SA1943 VER_2
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan, Toshiba