Wednesday, November 19, 2014

Biến Áp - Transformer

Công suất ổn định, Hiệu suất hoạt động cao, Ship toàn quốc