Tìm kiếm

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Graphic Equalizer Spectrum 20 Bands


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan