Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Amplifier TDA7294 185W Professional
Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan