Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Master Board TDA1524Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan, Singapor