Thursday, October 8, 2015

Pre Amp Chip TL082


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, xuất xứ linh kiện Taiwan