Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Amplifier 400W 2SC5200 - 2SA1943 SP203 @ PLUS


Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan & Toshiba