Wednesday, May 18, 2016

Power Amplifier 340W D718 - B688 VER_3

Linh kiện, bo mạch được cân chỉnh tốt, đạt công suất tối đa, xuất xứ linh kiện Taiwan